CSR Middle East Founder Awarded at World CSR Congress

Dr. Fatih Mehmet GUL, CSR Middle East Founder and Executive Director, was honored with the “Outstanding Contribution for CSR Practices in GCC Countries Award” at World CSR Congress and Awards 2013 held in Mumbai, India.

The World CSR Congress brings over 130 countries under one roof to unite the best of the best and celebrate leadership in building a better society and making a better world. The Theme for the Congress was “Possible to Do Well by Doing Good”.

Reuters: Women empowerment initiatives for the future of the MENA region

In the unswerving campaign for social and economic change in the Middle East and North Africa, women are slowly but steadily moving from merely subordinates roles to the center stage. This evolution has the potential to create a new dawn of regional growth and opportunity.

The economic and social stakes are high. If female employment rates were to begin to match male rates, a country’s GDP could likely see a very significant boost. A recent report from management consulting firm, Booz & Company, entitled “Empowering the Third Billion – Women and the World of Work in 2012” provides a ranking of 128 countries based on how effectively leaders are empowering women as economic agents. Karim Sabbagh, a Senior Partner with Booz & Company UAE, said in the report that countries with a strong set of both inputs and outputs are labeled “on the path to success,” and that these are typically developed economies. Moreover, the countries by “taking the right steps,” have implemented a slate of input policies and are just beginning to see their efforts pay off.

Show me the CSR!

Regarded as one of the most obscure and misunderstood subjects in modern business, corporate social responsibility (CSR) is often confused with marketing or charity work, and occasionally even with customer service. Within the MENA region the definition of CSR has been evolving with an increase in purchasing power and awareness. “Dating back to thousands of years, corporate responsibility in this region was described as charity from a business to the community. It was then redefined and until 2005 CSR was centred on PR-based initiatives. Now, with an increasingly global and modern mindset, the business community views CSR as a strategic and long-term initiative,” says Dr. Fatih Mehmet Gul, country manager at Abdul Latif Jameel Community Initiatives. This begs the question: what exactly is CSR? “It is being responsible to the stakeholders of your company,” explains Dr. Gul.

Sosyal Sorumlulukta Markalaşma ve de Toplam Etki

Sosyal Sorumluluk planlaması ve de hayata geçirilmesinde en önemli faktörlerden biri de şirketin ya da topluluğun büyüklüğüdür. Küçük şirket ya da KOBİ'lerde sosyal sorumluluk yaklaşımı, erken dönemde sorumlu bir şirket yapısı kurulması olarak görülürken, şirketler büyümeye ve de şirketin paydaş sayı ve de topluluğu artmaya başladıktan sonra daha komplike hizmet ve de projeler bunların yerini alıyor.

Saudi Sustainability Stars: A Meeting with Dr. Fatih Mehmet Gul

Prominent among the Corporate Social Responsibility (CSR) community in the Middle East are the people who have been involved in various projects in the region over the last couple of years and most of these people, including myself were here to ride the wave when it rose.  Very rarely do we see someone who was spearheading the CSR message long before it became a part of the business lexicon. Dr. Fatih Mehmet GULof CSR Middle East is one of those people.  Dr. GUL is the Country Manager for Abdul Latif Jameel Community Initiatives and Bab Rizq Jameel in Turkey and Founding Director of CSR Middle East

Delivering the Main Purpose of the Business to the Right Addresses

Delivering the packages to the right addresses at the right time would be two main expectations of a customer from a logistics company.  The Arab-based leading global provider of comprehensive logistics and transportation solutions company, Aramex goes beyond the expectations and maintains a consistent framework for the planning, execution, monitoring, reporting and ongoing improvement of the efforts towards sustainability through innovative CSR initiatives. 

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ile Çalışan Memnuniyetini Artırın

Bilhassa büyük şirketlerin üzerinde sıkça kafa yordukları çalışan memnuniyeti konusuna her gün yeni bir çözüm önerilmekte. Sosyal Sorumluluk çalışmalarını başarılı bir şekilde hayata geçiren şirketler, bu sayede faydalı sonuç elde ederler. Bu şirketlerdeki çalışanlar daha motive, daha şirkete sadık, daha üretken şekilde çalışmaktadırlar.

Başarılı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk için Beş Nokta

Gelecekteki daha büyük hedeflere doğru ilerleyen ve gelişmeler kaydeden ülkemizde, ticaret global standartlara göre yeniden düzenlenmekte. İş hayatının her alanında bu farkılıları görüyoruz, her ne kadar bazı yenilikler, alışık olunmadığı için zorlayıcı gelsede genel itibariyle daha net, daha etik bir yöne doğru ilerlemekteyiz.

İş yapma şeklini ilgilendiren değişikliklerin arasına hali hazırda birçok kurumumuzun yapmakta olduğu sosyal sorumluluk çalışmalarını da koymak gerek. Her yapılan işin global değerlendirme birimlerine göre yapıldığı ve karşılaştırmaya açıldığı ortamda sosyal sorumluluk çalışmalarında da global standartları göz önünde bulundurmak gerek. Yurtdışındaki tecrübeleri ve sonuçları değerlendirerek ilerlediğimizde, bu kazanımlardan faydalanabilir ve daha verimli sonuçlar elde edebiliriz.

İNSANA HİZMET – TOPLUMA HİZMET

14 Mart TIP Bayramında düzenlenen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptığım konuşmanın özet metni...

Hekim olmanın temelinde yatan insana ve topluma hizmetin farklı yansımalarının da olabileceğini unutmamak gerekir. Uzun bir tıbbiye eğitimi sonrasında her bir hekimin mezun olduktan sonraki, kendini görmeyi planladığı yerin bir klinik olması çok doğal ama bunun farklı tezahürlerini hergün görmekteyiz.

Strategic social Investments from the largest private equity firm of the Middle East

Regional corporate social responsibility (CSR) efforts pass the early stages and start bringing best practices which would compete with the practices from the other regions of the world. Regional banks and financial entities lead the new approach and you can find below a stakeholder engagement introduction from a private capital firm in the Middle East region.